***صل الله علیک یا ابا عبدالله الحسین (ع) ؛ فرا رسیدن ایام ماه صفر را تسلیت عرض مینمائیم***


مهندس بیات
سرپرست
مهندس بیات

شمارش تعداد سطرهای فیلتر نشده

شمارش تعداد سطرهای فیلتر نشده

1- باید تعداد کل سطرها را با تابع Count بدست بیارید.
2-سپس بعد از انجام فیلتر ، با استفاده از تابع SubTotal تعداد سطرهای فیلتر شده را بدست بیارید
3- و در نهایت تعداد کل سطرها را منهای تعداد سطرهای فیلتر شده می کنیم تا تعداد سطرهای فیلتر نشده بدست بیاد.

موفق باشید.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مهندس بیات است. 1399-1396