آموزش جامع حسابداری

بررسی ها:

4.50 out of 5 based on 2 customer ratings

۱۸۹,۰۰۰ تومان

 • دوره‎ آموزش جامع حسابداری
 • سطح مقدماتی تا پیشرفته
 • محیط %۱۰۰ تعاملی با کاربر ، با حل تمارین عملی ویژه
 • 24 ساعت آموزش ، به همراه فایل مثال ها و تمرین ها
 • مجهز به متد آموزشی اینتراکتیو
 • این محصول آموزشی شامل یک عدد DVD از طریق پست برای آدرس شما ارسال خواهد شد.

Purchase-guide

شناسه محصول: BEH-3 دسته:

درباره این محصول

سرفصل مباحث مطرح شده در  دوره  ” آموزش جامع حسابداری ” به شرح زیر است:

مباحث دوره مقدماتی

فصل اول:

 • آشنایی با علم حسابداری
 • آشنایی اولیه با علم حسابداری و استفاده کنندگان از آن
 • حسابداری چیست؟ استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری
 • تقسیم بندی حسابداری و بررسی ساختار آن
 • حسابداری مالی، حسابداری مدیریت
 • بررسی استانداردهای حسابداری و انواع سازمانهای تجاری
 • توسعه و تحول حسابداری، اصول اخلاقی و حسابداری
 • استانداردهای رفتار حرفه ای، انواع سازمان های تجاری
 • انواع واحدهای تجاری و معرفی شرکتهای تضامنی، سهامی و تک مالکی
 • فرض شخصیت جداگانه حسابداری
 • قابل اتکا بودن اطلاعات (عینیت)
 • اصل بهای تمام شده، فرض ثبات واحد پولی و انجام یک تمرین
 • فرض تداوم فعالیت، فرض ثبات واحد پولی
 • بدهی ها، بررسی مبادلات مربوط به واحد تجاری
 • تعریف یک سند پرداختی
 • مبادلاتی که باعث افزایش یا کاهش در سرمایه می شوند
 • حسابداری مبادلات یک واحد تجاری و فعالیتهای آن و…
 • صورتهای مالی، سود و زیان، سرمایه، ترازنامه، جریان وجوه نقد
 • انجام یک تمرین عملی برای درک بهتر مطالب
 • بررسی لغات و اصطلاحات کلیدی در علم حسابداری
 • اسناد پرداختی، اسناد دریافتی، اصول پذیرفته شده حسابداری
 • بدهی، ترازنامه، حساب پرداختنی، حسابداری مالی
 • حسابداری مدیریت، حساب دریافتنی
 • مبادله، واحد های تک مالکی
 • هزینه، حسابرسی، دارایی، درآمد، زیان ویژه، سرمایه
 • سود ویژه، سهامدار، شخصیت جداگانه حسابداری
 • شرکت تضامنی، شرکت سهامی، صورت سود و زیان
 • صورت جریان وجوه نقد، صورتهای مالی

فصل دوم:

 • آشنایی با اصول مربوط به حرفه حسابداری
 • بررسی فرصتهای شغلی و ساختار مشاغل و حرفه‎های مختلف
 • حرفه حسابداری و فرصتهای شغلی
 • آشنایی با جدول مشاغل حسابداری در سازمانها
 • آشنایی با حسابداری مستقل، مالیاتی، مشاوره مدیریت
 • حسابداری خصوصی و سازمانهای حسابداری

فصل سوم:

 • مفاهیم مربوط به انواع حقوق درحسابداری
 • حقوق مالکانه و مفاهیم  آن، سرمایه، برداشت، درآمد، هزینه
 • آشنایی با مفاهیم حسابداری دو طرفه ، حساب T و افتتاح حساب
 • مراحل ثبت اطلاعات در دفاتر، تشریح جزئیات دفتر روزنامه
 • بررسی تعاریف مربوط به دفاتر، تشریح جزئیات دفتر کل
 • بررسی جریان اطلاعات حسابداری، انجام یک تمرین کوتاه
 • تشریح وضعیت حسابها و نحوه اصلاح اشتباهات تراز آزمایشی
 • تعریف مانده عادی حسابها و بررسی چرخه حسابداری

فصل چهارم:

 • آشنایی با نحوه مدیریت انواع حسابها
 • تشریح وضعیت حسابها
 • بررسی و مقایسه حسابداری مبنای تعهدی و مبنای نقدی
 • بررسی اصل شناسایی درآمدها و انجام یک تمرین عملی
 • مبحث اندازه گیری سودهای تجاری و مقابله هزینه‎ ها با درآمدها
 • بررسی اصل تطابق، اصل مقابله هزینه ها با درآمدها
 • فرض دوره زمانی، تعدیلات حسابها، پیش پرداختها و تعهد‎ها
 • پیش پرداخت هزینه‎ ها ، پیش پرداخت اجاره و ملزومات
 • استهلاک دارایی ها، پیش پرداخت هزینه ، هزینه‎ های معوق و انواع هزینه ‎ها
 • درآمدهای معوق، پیش دریافت درآمدها ، فرآیند تعدیل و صورتهای مالی
 • بررسی لغات و اصطلاحات مهم حسابداری
 • ارزش دفتری یک دارایی ثابت، استهلاک، استهلاک انباشته
 • اصل شناسایی درآمد، اصل مقابله هزینه‎ ها با درآمدها (اصل تطابق)
 • پیش پرداخت هزینه‎ ها ، پیش دریافت درآمدها ، تراز آزمایشی تعدیل شده
 • ثبت تعدیلی، حسابداری بر مبنای نقدی، حسابداری مبنای تعهدی
 • حساب متقابل، دارایی ثابت، درآمد معوق (تعهدی)
 • فرض دوره زمانی، هزینه تعهدی (معوق)

فصل پنجم:

 • بررسی اطلاعات حسابداری
 • مباحث مربوط به تکمیل ساختار حسابداری و آشنایی با کاربرگ
 • بررسی چرخه حسابداری و نمایش مراحل آن، کاربرگ حسابداری
 • آشنایی کامل با کاربرگ حسابداری و نحوه ساخت و تنظیم آن
 • مبحث ثبت های تعدیلی و بستن حسابها، انجام ثبت های تعدیلی
 • آشنایی با نحوه بستن حسابهای موقت
 • بررسی مبحث مربوط به تراز آزمایشی بعد از بستن حسابها
 • مراحل بستن حسابها در واحدهای تک مالکی
 • تراز آزمایشی اختتامی، بررسی انواع دارایی ‎ها و بدهی ها
 • دارایی های جاری، دارایی های بلند مدت، بدهی جاری، بدهی  بلند مدت
 • نحوه استفاده از اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری
 • نسبت های حسابداری، نسبت جاری، نسبت بدهی

فصل ششم:

 • بررسی چرخه حسابداری
 • بررسی چرخه حسابداری، فعالیتهای بازرگانی و عملیات در یک واحد بازرگانی
 • مقایسه سیستمهای خرید و بررسی فاکتور
 • مقایسه سیستمهای موجودی کالا در سیستمهای ادواری و دائمی
 • فاکتور خرید، آشنایی با شکل و ساختار یک فاکتور
 • تخفیفات و هزینه‎ های حمل کالا، تخفیفات تجاری، تخفیفات نقدی
 • مبحث برگشتی‎ های خرید و تخفیفات آنها، هزینه‎ های حمل کالا
 • مدیریت فروش کالا و بررسی بهای تمام شده، فروش نقدی
 • ثبت بهای تمام شده کالای فروش رفته، فروش کالا و مبحث فروش نسیه
 • تخفیفات نقدی فروش، برگشتی های فروش و تخفیفات
 • مباحث مربوط به فروش،صورتهای مالی و کنترل سود در واحد تجاری
 • بررسی صورتهای مالی  یک واحد بازرگانی
 • استفاده از اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری

فصل هفتم:

 • مدیریت و کنترل سیستمهای موجود در واحد تجاری
 • بررسی کاربرگ یک واحد بازرگانی و سیستم ‎های نگه داری کالا
 • خرید کالای بازرگانی در سیستم ادواری، بهای تمام شده کالای فروش رفته
 • تعدیل  و بستن حسابهای موقت در واحد بازرگانی
 • کاربرگ یک واحد بازرگانی، سیستم‎های اطلاعاتی در یک واحد تجاری
 • صورتهای مالی یک واحد تجاری، تعریف سیستم اطلاعاتی در حسابداری
 • بررسی ویژگیهای یک سیستم اطلاعاتی اثر بخش
 • استفاده از سیستمهای اطلاعاتی کامپیوتری در پردازش اطلاعات
 • مراحل پردازش اطلاعات در سیستمهای دستی و کامپیوتری حسابداری
 • طراحی سیستمهای حسابداری، طبقه بندی سیستمها
 • طبقه‎ بندی مبادلات (سیستمهای دستی و کامپیوتری)
 • سیستم های اجرای انتخابی در حسابداری، انواع گزارشات و دفاتر
 • انواع دفاتر، نقل از دفتر روزنامه اختصاصی به دفتر کل
 • دفتر روزنامه دریافتهای نقدی، دفتر روزنامه خرید، دفتر روزنامه پرداختهای نقدی
 • نقل از دفتر روزنامه پرداختهای نقدی به دفاتر کل و معین
 • مدیریت دفاتر و ایجاد تعادل بین اجزاء حساب ها
 • کامپیوترها و دفاتر روزنامه اختصاصی، نحوه موازنه کردن دفاتر
 • استفاده از مدارک به جای استفاده از دفاتر روزنامه
 • بررسی لغات و اصطلاحات حسابداری

فصل هشتم:

 • مدیریت حساب‎ها و اسناد
 • بررسی انواع مختلف مطالبات، آشنایی با گروه‎های مختلف مطالبات
 • بررسی سایر حسابها و اسناد دریافتنی، مبحث اعتبارات
 • مطالبات غیر قابل وصول یا مشکوک الوصول واندازه گیری آن
 • بررسی روشهای مورد استفاده در مدیریت اسناد و کنترل آنها
 • استفاده از روش درصدی از فروش و تحلیل سنی  در کنار یکدیگر
 • مبحث فروش اعتباری، اطلاعات مربوط به اسناد دریافتنی
 • تعیین تاریخ سر رسید یک سند، تنزیل (خرید دین) سند دریافتنی
 • متوسط دوره وصول مطالبات، کامپیوتر و حسابهای دریافتنی

آموزش جامع حسابداری ، مباحث دوره پیشرفته

فصل نهم:

 • انواع سیستمهای مربوط به مدیریت و نگهداری کالا
 • بررسی سیستم‎های ادواری و دائمی، سیستم دائمی موجودی کالا
 • ثبتها در سیستم ادواری موجودی کالا و محاسبه بهای تمام شده
 • روشهای تعیین بهای تمام شده، روشهای میانگین موزون
 • اولین صادره از اولین وارده و اولین صادره از آخرین وارده
 • اصول پذیرفته شده حسابداری و ملاحظات عملی آن
 • مزایا و معایب استفاده از فایفو ، ضابطه ثبات رویه (یکنواختی)
 • مبحث ضابطه افشای مناسب، تخمین (برآورد) موجودی کالا
 • بررسی وظایف و تکالیف حسابداری، اختیارات مخصوص، تکلیف وظایف
 • تفکیک عملیات از حسابداری، تفکیک وظیفه حراست دارایی ها از وظیفه حسابداری
 • تفکیک وظیفه تصویب مبادلات از وظیفه حراست داراییهای مرتبط با همان مبادلات
 • بررسی حسابرسی و نحوه استفاده از اسناد به عنوان مستندات
 • حسابرسی داخلی و خارجی، اسناد و سوابق، محدودیتهای کنترل داخلی

فصل دهم:

 • کنترل‎های سیستمی بر واحد تجاری
 • نحوه استفاده از حسابهای بانکی به عنوان وسیله ه‎ای برای کنترل
 • کارت نمونه امضاء، فرم واریزی نقدی بانک، چک، صورتحساب بانکی و…
 • چک، هزینه هایی چاپ دسته چک، اشتباهات صورت گرفته توسط شرکت یا بانک
 • مراحل تهیه صورت مغایرت بانک، نحوه اعمال کنترل داخلی بر دریافت‎های نقدی
 • گزارشگری وجوه نقد، کنترل داخلی بر دریافتهای نقدی، وصول بانکی
 • دریافتهای نقدی از طریق پست یا نامه رسان پرداخت کننده
 • کنترل‎های تأیید پرداخت، بررسی مبحث مربوط به تنخواه گردان
 • بررسی اصول اخلاقی در واحدهای تجاری، اصول اخلاقی و کنترلهای داخلی
 • شرکت و آیین اخلاق حرفه ای، موضوعات اخلاقی در حسابداری
 • چارچوبی برای قضاوتهای اخلاقی، اصول اخلاقی و کنترلهای خارجی
 • بررسی لغات و اصطلاحات، انتقال الکترونیکی وجوه، تنخواه گردان
 • چک، چک برگشتی (بی محل)، چک معوق، سپرده بین راهی، سند پرداخت
 • سیستم ثابت تنخواه گردان، صورتحساب بانکی، صورت مغایرت بانک

فصل یازدهم:

 • بررسی انواع سیستم‎های پرداخت
 • بررسی اسناد مربوط به بدهی‎های پرداختنی، بدهی‎های جاری که مبلغ معلومی دارند
 • اسناد پرداختنی کوتاه مدت، سیستم سند پرداخت،مالیات و پیش دریافت درآمد
 • مالیات فروش پرداختنی، حصه (سهم) جاری بدهی بلند مدت
 • هزینه ‎های تعهدی (معوق)، پیش دریافت درآمد (درآمدکسب نشده)
 • سپرده پرداختنی مشتریان، بدهی‎ های جاری که باید برآورده شوند
 • ذخیره تضمین محصول، سایر بدهی های جاری برآوردی، آشنایی با ذخائر
 • بدهی‎ها و دارای‎ی های احتمالی، حسابداری حقوق و دستمزد
 • پرداخت ناخالص و خالص پرداختنی، کسورات حقوق و مزایا
 • کسورات اجباری حقوق و مزایا، سیستم حقوق و دستمزد، لیست حقوق و دستمزد
 • حساب بانکی مخصوص حقوق و دستمزد، چک‎های حقوق و دستمزد
 • کارت مجموع درآمد سالانه کارمند، مزایای شغلی بازنشستگی
 • کنترلهای داخلی بر حقوق و دستمزد، کنترل کارایی، کنترل پرداختهای حقوق و دستمزد
 • نحوه گزارشگری هزینه حقوق و بدهی ها، مفاهیم نظری گزارشگری مالی
 • هدف گزارشگری مالی، تنوع رویه ها و محدودیت‎های حسابداری
 • تنوع رویه های حسابداری در سطح بین المللی
 • محدودیت ‎های حاکم بر خصوصیات کیفی اطلاعات مالی
 • استانداردهای بین المللی حسابداری، مفروضات و ماهیت اصول پذیرفته شده حسابداری
 • فرض شخصیت، فرض تداوم فعالیت، فرض دوره زمانی، فرض واحد پولی ثابت

فصل دوازدهم:

 • بررسی اصول حسابداری
 • آشنایی با مبحث اصل بهای تمام شده و اصل درآمد
 • اصل بهای تمام شده، اصل درآمد، اصل مقابله هزینه با درآمد( تطابق)
 • اصل افشاء، بررسی انواع تغییرات در حسابداری، تغییرات اصول حسابداری
 • بررسی مباحث مربوط به شراکت و ساختار شرکتها و واحدهای تجاری
 • ویژگیهای یک واحد تجاری تضامنی، نحوه تقسیم سود و زیان در شرکتها
 • تقسیم سود و زیان شرکت تضامنی، تقسیم سود و زیان به نسبت ثابت
 • تقسیم سود و زیان به نسبت سرمایه و خدمات شرکاء
 • ورود شریک جدید، خروج شریک، انواع حالتهای خروج شرکاء از واحد تجاری
 • خروج با مبلغی بیشتر از ارزش دفتری سرمایه، تصفیه شرکت تضامنی

فصل سیزدهم:

 • شرکتهای سهامی
 • بررسی مشخصات و نحوه مالکیت شرکتهای سهامی
 • بررسی انواع سهام و نحوه استفاده از آنها، سهام سرمایه، سهام عادی و ممتاز
 • نحوه انتشار سهام و کاربرد آنها، سهام با ارزش اسمی و بدون ارزش اسمی
 • انتشار سهام عادی به ارزش اسمی، تبدیل یک واحد تجاری به یک شرکت سهامی
 • سهام ممتاز مشارکتی و غیر مشارکتی، بررسی حقوق صاحبان سهام
 • انواع ارزش سهام، ارزش بازار، ارزش بازخرید، ارزش تصفیه، ارزش دفتری
 • حسابداری مالیات بر درآمد شرکتهای سهامی

فصل چهاردهم:

 • بررسی مباحث مربوط به انواع سود
 • آشنایی با انواع سود در سهام، بررسی سود انباشته و سود سهام
 • سود سهمی، بررسی دلایل سود سهمی، ثبتهای لازم برای سود سهمی
 • انواع سهام و سودهای مربوط به آنها، تجزیه سهام، سود سهام و تجزیه سهام
 • بررسی سهام خزانه، فروش سهام خزانه، اندوخته ‎ها و محدودیتهای شرکتها
 • ابطال سهام، محدودیتهای سود انباشته، اندوخته های سود انباشته
 • تنوع در گزارشگری صاحبان سهام، صورت سود و زیان شرکت سهامی
 • فعالیتهای عادی، بررسی صورتهای مالی و انواع حالات استفاده از آنها
 • مسؤلیت‎ های تهیه صورتهای مالی سالانه، محتوای صورتهای مالی سالانه
 • بررسی صورت سود انباشته، مروری بر لغات و اصطلاحات

فصل پانزدهم:

 • انواع اوراق و حسابداری بین المللی
 • بررسی انواع اوراق قرضه، ماهیت اوراق قرضه، انواع اوراق قرضه، قیمت ورقه قرضه
 • بررسی ارزش فعلی، سرمایه گذاریهای سریع المعامله، حسابداری فعالیتهای بین المللی
 • ساختارهای اقتصادی و اثر آنها بر حسابداری بین المللی
 • ارزهای خارجی و نرخهای تبدیل آنها، استانداردهای بین المللی حسابداری

فصل شانزدهم:

 • کارگاه عملی حسابداری
 • آشنایی با یک نرم افزار حسابداری
 • آشنایی با اطلاعات اولیه در سیستمهای حسابداری کامپیوتری
 • بررسی امکانات نرم افزار حسابداری، تعاریف اولیه در نرم افزار حسابداری
 • بررسی مباحث مربوط به دریافت و پرداخت، بررسی مباحث مربوط به خرید و فروش
 • بررسی مباحث مربوط به انواع گزارشات

5 دیدگاه برای آموزش جامع حسابداری

 1. علیرضا محمدی

  علیرضا محمدی:

  سلام
  با تشکر از سایت خوب شما
  من این بسته آموزشی رو خریداری کردم و بموقع هم برام ارسال شد.

 2. Sasan

  Sasan:

  خرید این بسته آموزشی را برای کسانی که میخواهند حسابداری را از پایه شروع کنند توصیه میکنم.

  در انتها تشکر از سایت خیلی خوب جناب مهندس بیات

 3. م.جلالی

  م.جلالی:

  خیلی خوب و جامع
  برای افرادی که میخواهند دانش حسابداری خودشون رو محک بزن هم مناسبه

 4. فاطمه
  5 out of 5

  فاطمه:

  درود
  این بسته آموزشی رو از همکاران به من معرفی کردند ، آموزش خوب و روان هست و در انتها واقعأ میشه گفت یه کار رو تا حد قابل قبولی یاد گرفتید.

 5. عنایتی
  4 out of 5

  عنایتی:

  من تو بازار کار میکنم این آموزش رو خریدم خوب بود

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مستر پلنر است.